divendres, 15 de novembre de 2013

Santa Fe del MontsenyFotos Josep Vila